Skåne

År 1658 blir Skåne svenskt, men den medeltida Skånelagen fortsätter att gälla fram till 1683. Därför ser processer, anklagelser och straff annorlunda ut i Skåne.

häxprocesser dalarna

MALMÖ   |   VEGEHOLM   |   YSTAD   |   HAMMENHÖG

Malmö

1577 – 1583

Häxprocesser äger rum i Malmö under dansktiden. Vid tidpunkten följer Malmö stad kungens bestämmelser om att häxor ska brännas på bål. Det finns dock inga paragrafer att hänvisa till, utan ”att häxor ska brännas på bål” är ett allmänt känt och accepterat straff. Alla som döms för trolldom avrättas inte, men majoriteten. 

Även om det börjat bli tal om trolldom som förbundet med Satan är det inte något som slår rot i det danska rättssystemet. Till skillnad från processerna under Det stora oväsendet lyser djävulen och djävluspakter med sin frånvaro i domarna från Malmö. Det kvinnorna  döms för är att genom förbannelse ha orsakats någons skada eller död. 

Precis som under Det stora oväsendet används tortyr, men med skillnaden att dödsdömda får torteras enligt lag. I Sverige saknar tortyren lagstöd. 

ANKLAGADE

AVRÄTTADE

ANKLAGADE

AVRÄTTADE

Vegeholm

1653 – 1654

1653 urartar en fejd mellan slottsherren på Vegeholm och ett mjölnarpar. Fejden kostade mjörnarfrun livet. Hon anklagas och döms för att ha försökt utöva svart magi på slottsherren. Hennes make döms till livstidsstraffarbete.

 

Ystad

1636 & 1706

Den 30 oktober 1624 dömmer Skånes landsting (enligt dansk lag) att Anne Pedersdotter Kasteföll ska lämna landet inom en månad. Om hon inte lämnar landet ska hon brännas levande på bål, enligt domen. Det hon döms för är att hon avlat sex “oäkta barn” med olika fäder samt utövat trolldom.

Tolv år efter domen grips Anne Pedersdotter Kasteföll i Ystad. Den 23 augusti 1636 ställs hon inför Ystads rådhusrätt. I rätten uppvisas en rad föremål som sägs tillhöra Anne. 

En liten påse med bly, mässing, plåt, fönsterbly och en klädestrasa, ett kläde med två knutar, den ena med dansk kummin i, den andra med timjan, ett linkläde med två knutar på, vitlök i den ena och i den andra lite vax, som förmodas härröra från kyrkljus, en knuta med pengar i, en bit papper med arsenik och fem bitar svavel i en annan knuta pulveriserad peppar och timjan, en läderpung med vitlök och ett stycke bly. I en vit trasa fanns en urholkad vitlök med ett russin i, en träsked med två knutar, peppar i den ena och ull i den andra, en knuta med äppelkärnor i, en trasa med två knutar, tobak i den ena och arsenik i den andra, ett stycke grått papper med ljusbitar i och mycket mycket mer.

Flera invånare i Ystad uppger sig ha sett henne i märkliga situationer.

Lasse Hannsen vittnade, ‘att udd fire sommer’, då kreaturen skulle drivas ut om morgonen klockan två eller tre, då det dagades, kom Anne bland kreaturen på Östergatan och då sade Lasse till en piga vid namn Gedsche, som tjänade hos Boel salig Sören Södsers, vad månne hon gör så bittida mellan djuren. Pigan svarade, att det är en riktig trollkvinna efter vad ryktet går. Då såg Lasse, att Anne gick till Gurreses (byfogdens) dörr, och när hon kom mitt för dörren, vände hon och gick baklänges upp för gatan, höll ansiktet upp mot himmeln och nickade upp till himmeln. Sedan gick hon in i ett hus. Anne erkände, att hon drivit Jacob Aalborgs ko ut, då hon mötte Lasse Hannsen och därpå gått in i Aalborgs hus.

Anne döms till döden, och hon bränns levande på bål. 

Upprinnelsen till nästa trolldomsprocess i Ystad är hjulmakaren Truls Nilsson som varit sjuk under en längre tid. Familjen misstänker att sjukdomen är “satt på honom” av grannhustrun Boel. Den 2 oktober 1706 hittar Truls ett brunt papper vid köksknuten. Han visar det för rådmannen och apotekaren som

“snusade över innehållet – ett litet kors, ja av furu … en brödbit … litet salt … svavel … o alun kanske lite dyvelsträck, ja ja Truls det är säkert en trollknuta, han hittat!”

Truls får rådet att bränna upp trollknutan för att få trollkonan att visa sig. Truls följer rådet, och när han lägger pappret över elden visar sig Boels mor Johanna (i protokollen ”paltagumman”).

Johanna sitter inlåst i rådhuskällaren i månader medan anklagelserna haglar. Hon svarar med “en ström av de förskräckligaste eder” men medger aldrig.

”ont hade hon aldrig gjort någon och det helt enkelt för att hon inte hade förmågan, det var bara prat alltsamman.”

Efter ett tag får borgmästaren kännedom om att Johanna vid ett tidigare tillfälle varit i kontakt med Slaktare Willumsens fru. Slaktaren Willumsen hade blivit förälskad i pigan på gården, varpå fru Willumsen hade vänt sig till Johanna och efterfrågat något som kunde få slaktaren att bli kär i henne igen. Johanna hade då hämtat en trollkunnig gammal änka från Kabusa vid namn Hanna Isacks. Det hela slutade med att slaktaren Willumsen giftmördade sin fru – i samråd med en piga i huset – och för det blev han avrättad. 

De långa förhören av Johanna piskar upp stämningen i Ystad. När Ystadsborna får nys om Johannas kontakt med Kabusa-änkan kräver de att Kabusa-änkan ska hämtas in till förhör. Johanna blir vild av skräck när hon får reda på det. 

Så stod trollpackan inför domaren, men borgmästaren hade inte väl börjat förhöret, förrän ‘ett starkt mummel förnams från folket utanför på kyrkogården’. Förfärade skrik: hon hoppar … hon flyger … hon faller! Folk kom störtande in: ‘häxan hoppade ut från andra våningen … rakt ner bland gravstenarna … bröt både armar och ben!’ Rättstjänarna störtar ut och kommer åter med den skräckslagna häxan, alldeles helbrägda var hon, men förbi av förskräckelse. ‘Hon har satt en potta på elden för mig’, skrek hon, ‘hör ni inte … det är förbi med mig!’

Hanna Isacks från Kabusa överlämnas till häradsrätten i Hammenhög.

Staden lämnar till den “Allrahögsta och Allvetande Guden att döma” Johanna för trolldom. För signerier på en vagga, för att hon dragit trollpackan från Kabusa till staden, för sitt onda leverne och sina hotelser döms hon att slita ris vid kåken på torget och därefter undvika staden för alltid. Hovrätten ändrar domen från risslitning till 8 dagar på vatten och bröd samt två söndagar på pliktpallen i Mariakyrkan. Vad som händer därefter vet vi inte.

Hammenhög

1706

Rättegången mot Hanna Isacks äger rum i Hammenhögs tingshus. Inte heller hon döms till döden, men enligt Ragnar Albin är förhören hårda och det är snarare Hannas mod att inte ge rätten några namn som förhindrar en häxhysteri i Sydöstra Skåne.

Hanna Isacs från Kabusa döms av häradsrätten i Hammenhög till 8 dagar på vatten och bröd för vit magi.